Tuyển dụng lập trình viên senior, junior React Native