Cổng thông tin Mộ liệt sĩ
Bản đồ số VMAP
Hệ sinh thái Bưu điện
Hệ thống định danh xác thực PostID
Sàn thương mại điện tử postmart